Groene dakbedekking

Een groendaksysteem is een uitbreiding op het dak van een bestaand gebouw ten behoeve van begroeiing. De planten kunnen modulair zijn of drainagelagen hebben, afhankelijk van de stijl van het groen dak dat u installeert. Alle groene daken bevatten een aantal belangrijke elementen, zoals waterdichting en wortelafstotend middel om het gebouw veilig en onbeschadigd te houden. Groendaken kunnen worden onderverdeeld in intensief en extensief. De hoeveelheid gebruikte vegetatie onderscheidt deze typen. Intensieve groene daken kunnen tot 150 pond planten per vierkante voet opslaan. Uitgebreide groene daken kunnen maximaal 25 pond dragen.

Intensieve versus extensieve groendaken

Een ander kenmerk dat deze stijlen onderscheidt, is de hoeveelheid inspanning die nodig is om ze in stand te houden. Intensieve groendaken hebben veel meer inspanning nodig om te onderhouden omdat ze verschillende soorten planten moeten scheiden en een echte tuin moeten onderhouden. Extensieve groendaken mogen zich vrij en ongeremd ontwikkelen. Ze zorgen voor zichzelf zoals ze in het wild zouden doen en hebben alleen jaarlijks wieden en bemesting nodig. Beide groene roeden maken gebruik van een gelaagdheidsmethode die een basis vormt voor de plantenbakken door verschillende grondsoorten en matten te stapelen. Dit wordt gedaan om voedingsstoffen binnen te houden en afval en bijproducten naar buiten te drijven. Over deze lagen wordt een bodemprofiel nagebootst waardoor vloeistoffen veilig kunnen worden gefilterd terwijl de planten worden gevoed.

Voordelen van groendaken

Door een groendak te installeren, wordt de hoeveelheid regenwater die moet worden beheerd en de belasting van lokale rioleringen geminimaliseerd. Groene daken minimaliseren de totale warmteoverdracht door gebouwen in stedelijke gebieden. Dit wordt gedaan door veel van de oppervlakken te bedekken die de meeste warmte zouden genereren. Smog en stof worden door de planten tegengegaan. De planten vangen ook veel van de verontreinigingen in de lucht op. Groene daken zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het traditionele daksysteem die niet alleen voordelen bieden voor het milieu, maar ook voor de consument door besparingen op elektriciteitskosten.